У Кременці відбудеться наукова конференція, присвячена 90-річчю української маніфестації “Почаївська лавра мусить бути українською”. Організаторами заходу є Православна Церква України, інститути, єпархії, та інші наукові установи. Конференція вивчає вплив Почаївської Лаври на формування української православної ідентичності та розглядає різні аспекти історії і діяльності монастиря.

Вшанування та дослідження ролі Почаївської Лаври в історії України

У четвер, 28 вересня 2023 року у Кременці відбудеться наукова конференція «Почаївська Лавра та її вплив на формування української православної ідентичності». Захід приурочений до 90-річчя української маніфестації (вересень 1933), яка проходила під гаслом «Почаївська лавра мусить бути українською».

Організовують конференцію Православна Церква України, Інститут церковної історії, Тернопільська єпархія, 
Київська православна богословська академія, Волинська православна богословська академія, Рівненська духовна Семінарія, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія, Національний університет «Острозька академія», 
Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник.

Порядок роботи конференції

10:00 – 10:20 – Реєстрація учасників конференції (Бібліотека академії).
10:20 – 10:45 – Молебень перед початком конференції (Преображенський собор).
11:00 – 11:30 – Відкриття конференції. Вітальні слова.
11:30 – 12:30 – Перше пленарне засідання (Бібліотека академії).
12:45 – 14:15 – Перше пленарне засідання (Бібліотека академії).
15:00 – 16:00 – Друге пленарне засідання (Бібліотека академії).

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Модератор – доктор історичних наук, професор Андрій СМИРНОВ

Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій РУДЮКдоктор церковно-історичних наук, професор, голова Інституту церковної історії. Заснування Почаївського монастиря: критика джерел.

Микола ТИМОШИКпрофесор кафедри журналістики та зав’язків з громадськістю Київського національного університету культури і мистецтв, доктор філологічних наук, професорФОРТЕЦЯ УКРАЇНСТВА НА ВОЛИНІ: обставини написання, змістові акценти та сьогочасний контекст дослідження Івана Огієнка «Свята Почаївська лавра».

Володимир СОБЧУКдоцент кафедри історії і методики навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, вчений секретар Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, кандидат історичних наук. Автентичні та сфабриковані джерела історії Почаївського монастиря доунійної доби.

НАШ ТЕЛЕГРАМ

Михайло ДОВБИЩЕНКОстарший науковий співробітник відділу історичних пам’яток Науково-дослідного інституту українознавства, доктор історичних наук, доцентПочаївський монастир у духовному житті волинської шляхти кінця XVI – першої половини XVII ст. Свідчення тестаментів, фундацій і дарчих актів.

Олександр БУЛИГАдиректор Рівненського обласного краєзнавчого музею. Участь волинян у вшануванні Почаївською лаврою героїв Берестецької битви (1651 р.).

Протоієрей Микола ЦАП’ЮКдоцент кафедри Священного Писання і Богослів’я Богословського факультету Волинської православної богословської академії, кандидат богословських наук, доцент. Роль та значення Почаївського з’їзду 1921 року в інституційній розбудові Волинсько-Крем’янецької єпархії міжвоєнного періоду.

Протоієрей Віталій ЛОТОЦЬКИЙректор Рівненської духовної семінарії, кандидат наук з богослов’я. Перша Божественна літургія українською мовою в Почаївській лаврі в жовтні 1921 р. як засіб розмосковлення Православної Церкви на Волині.

Диякон Андрій МАРТИНЮКвикладач Рівненської духовної семінарії, магістр богослів’я. Почаївська лавра як об’єкт католицької ревіндикації 1929–1934 років.

Володимир БОРЩЕВИЧпрофесор кафедри церковної історії Рівненської духовної семінарії, доктор історичних наук. Почаївська маніфестація 1933 р. та її вплив на розвиток українського церковного руху в міжвоєнний період

Андрій СМИРНОВпрофесор кафедри історії ім. проф. М. П. Ковальського Національного університету «Острозька академія», доктор історичних наук, професор. Почаївський церковний Собор 1941 року та його наслідки.

Презентація першого числа часопису «Церква і суспільство».

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Модератор – доктор історичних наук Володимир БОРЩЕВИЧ

Владислав БЕЗПАЛЬКОстарший науковий співробітник Національного музею історії України. Гравюри з друкарні Почаївського монастиря в зібранні Національного музею історії України.

Ірина ПРЕЛОВСЬКАпровідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, професор Київської православної богословської академії, доктор історичних наук, доктор церковно-історичних наук. Почаївський з’їзд представників духовенства і мирян Волині 3–10 жовтня 1921 р. як складова українського церковно-визвольного руху.

Генріх СТРОНСЬКИЙпрофесор Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор. Незалежній державі – незалежна Церква. Виникнення Польської Автокефальної Православної Церкви.

Інна НЕРОДАаспірантка кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки. Боротьба за автокефалію Православної Церкви в Польщі в першій половині 1920-х років.

Микола КУЧЕРЕПА, професор Волинського національного університету імені Лесі Українки, професор Волинської православної богословської академії, кандидат історичних наук, професор. Церковно-релігійна діяльність Волинського українського об’єднання в першій половині 1930-х років.

Дмитро ГОРДІЄНКОстарший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, кандидат історичних наук. Андрій Хойнацький – дослідник Почаївської лаври.