На виконання доручення Блаженнішого Макарія (Малетича), Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Автокефальної Православної Церкви, тимчасово керуючого Тернопільською єпархією за № 230 від 14 липня 2017 року, контрольно-ревізійна комісія Тернопільської єпархії УАПЦ у період з 14 липня по 1 серпня 2017 року вивчила питання щодо відчуження в 2016 році комплексу будівель руїн палацу ХУІІ – ХІХ ст. ст., споруд та нежитлових будівель, а також залишків початку будівництва гідроелектростанції в с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області, що раніше належали консисторії (єпархіальному управлінню) єпархії.

За результатами роботи контрольно-ревізійної комісії Тернопільської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви у складі митрофорного протоієрея Петра Скрипа (голова комісії), митрофорного протоієрея Володимира Ільчишина (секретар комісії) та митрофорного протоієрея Анатолія Задоровського (член комісії), 1 серпня 2017 року було проведено підсумкове засідання комісії та ухвалено відповідне протокольне рішення.

У відповідності до рішення контрольно-ревізійної комісії Тернопільської єпархії Української Автокефальної Церкви друкуємо протокол засідання комісії від 1 серпня 2017 року до відома духовенства, кліру, вірних Тернопільської єпархії УАПЦ та засобів масової інформації:

П Р О Т О К О Л

засідання контрольно-ревізійної комісії
Тернопільської єпархії УАПЦ
01 серпня 2017 р. Б. м. Тернопіль

Присутні: митр. прот. Петро Скрип – голова; митр. прот. Володимир Ільчишин – секретар; митр. прот. Анатолій Задоровський – член комісії.
Запрошений: прот. Петро Заяць, канцлер консисторії Тернопільської єпархії УАПЦ.

Порядок денний.

Про розгляд доручення Блаженнішого Макарія (Малетича), Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Автокефальної Православної Церкви, тимчасово керуючого Тернопільською єпархією УАПЦ за № 230 від 14 липня 2017 року щодо відчуження в 2016 році нерухомого майна, що раніше належало на праві власності консисторії (єпархіальному управлінню) Тернопільської єпархії.

В ході вивчення матеріалів та обговорення порядку денного встановили:

1. В канцелярії консисторії та в контрольно-ревізійній комісії Тернопільської єпархії УАПЦ не має жодних офіційних оригіналів документів щодо відчуження комплексу будівель руїн палацу ХУІІ – ХІХ ст. ст., споруд та нежитлових будівель, а також залишки початку будівництва гідроелектростанції в с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області, що раніше належали консисторії (єпархіальному управлінню) Тернопільської єпархії УАПЦ (зокрема, відсутні протоколи про входження консисторії до складу інших юридичних осіб, протоколи про вихід із складу інших юридичних осіб, акти приймання-передачі майна до статутного фонду ТОВ «Джуринфортеця» та ТОВ «Джуриненерго», будь-які приходні документи (в касу чи на розрахунковий рахунок консисторії) на отримання коштів від ТОВ «Джуринфортеця»).

2. Питання про відчуження вищезазначеного майна в 2016 році на розгляд єпархіальної ради, контрольно-ревізійної комісії та єпархіального собору (зборів) Тернопільської єпархії УАПЦ не виносилось. Станом на дату відчуження вище зазначеного нерухомого майна в Тернопільській єпархії УАПЦ єпархіальна рада створена не була.

3. У період 2016 – 2017 рр. кошти за відчуження нежитлової будівлі (руїни палацу ХУІІ – ХІХ ст. ст., комплексу будівель і споруд, будинку № 7, розташованих в с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області на розрахунковий рахунок чи в касу консисторії Тернопільської єпархії УАПЦ від ТОВ «ДЖУРИНФОРТЕЦЯ» не надходили.

4. 21 жовтня 2016 року, згідно п. 3 протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ДЖУРИНЕНЕРГО» за виплату частки в статутному фонді, на розрахунковий рахунок консисторії Тернопільської єпархії УАПЦ поступило 90 964, 00 грн. (дев’яносто тисяч дев’ятсот шістдесят чотири грн. 00 коп.), які були сплачені за відчуження комплексу будівель і споруд, будинку № 9 (залишків початку будівництва гідроелектростанції), розташованих в с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області.

Дані кошти були використані наступним чином:

– 69 555,88 грн. використано за розпорядженням архієпископа Мстислава (Гука);

– 20 003, 00 грн. використано на оплату друку загальноцерковного Календаря УАПЦ 2017 року;

– 1 405, 12 грн. – залишились на розрахунковому рахунку консисторії єпархії.

5. Інші кошти на розрахунковий рахунок чи в касу консисторії Тернопільської єпархії УАПЦ за відчуження вищезазначеного нерухомого майна в 2016 році не надходили.

6. У період призначення Архієрейським Собором УАПЦ, з 18 жовтня до 6 грудня 2016 року, тимчасово керуючим Тернопільською єпархією УАПЦ митрополита Галицького Андрія (Абрамчука), питання щодо відчуження вищезазначеного майна на рівні єпархіальної ради, контрольно-ревізійної комісії чи єпархіального собору (зборів) не піднімалось і не розглядалось.

7. Після обрання і призначення, згідно рішення Архієрейського Собору УАПЦ, 6 грудня 2016 року керуючим Тернопільською єпархією УАПЦ єпископа Мукачівського і Карпатського Віктора (Бедя), за його дорученням, впродовж лютого – квітня 2017 року по консисторії єпархії та деканатах єпархії було розпочато роботу щодо повної інвентаризації храмів, каплиць, будівель, споруд, активів, земельних ділянок та подальшого оформлення права власності на відповідне нерухоме майно і земельні ділянки по єпархії. Однак, після зняття 4 травня 2017 року рішенням Архієрейського Собору УАПЦ єпископа Віктора з керуючого Тернопільською єпархією УАПЦ, на сьогодні дана робота призупинена і не завершена. Зокрема, не внесені до Державного реєстру нерухомого майна цілий ряд об’єктів нерухомого майна, які належать релігійним організаціям та релігійним громадам Тернопільській єпархії.

8. Згідно Статуту консисторії Тернопільської єпархії УАПЦ та Статуту УАПЦ архієреї (єпископи) є підзвітними Архієрейському Собору і Предстоятелю УАПЦ, відповідно контрольно-ревізійна комісія Тернопільської єпархії УАПЦ не наділена правом контрольних чи слідчих функцій щодо архієпископа Мстислава (Гука), який з 18 жовтня 2016 року, згідно рішення Архієрейського Собору УАПЦ, не є керуючим Тернопільською єпархією УАПЦ.

9. Після звільнення 4 травня 2017 року, згідно рішення Архієрейського Собору УАПЦ, з посади керуючого Тернопільською єпархією єпископа Віктора (Бедь), по Тернопільській єпархії юридично відсутній керівник, який наділений правом згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, підприємців та громадських формувань підписувати офіційні документи та представляти єпархію в органах державної влади, місцевого самоврядування, суду, правоохоронних органах, у відносинах з установами, організаціями, підприємствами, підприємцями та фізичними особами.

10. Представники ТОВ «Джуринфортеця» та ТОВ «Джуриненерго», які з 2016 року є повноправними власниками вищезазначеного відчуженого майна стверджують, що з їх боку було дотримано всі умови згідно підписаних документів, зокрема повністю проведені фінансові розрахунки, шляхом виплати готівкових коштів в розмірі 382 578, 00 грн. через керуючого Тернопільською єпархією УАПЦ архієпископа Мстислава (Гука) та грошового переводу в розмірі 90 964, 00 грн. на розрахунковий рахунок консисторії єпархії.

11. У період перебування на посадах керуючих Тернопільською єпархією УАПЦ митрополита Андрія (Абрамчука) (18.10.2016 – 06.12.2016) та єпископа Віктора (Бедь) (06.12.2016 – 04.05.2017), жодні операції з відчудження будь-якого нерухомого майна чи земельних ділянок по консисторії єпархії не проводились.

За результатами розгляду порядку денного в и р і ш и л и :

1. На виконання вищезазначеного доручення Предстоятеля УАПЦ за № 230 від 14 липня 2017 року письмово проінформувати Блаженнішого Макарія (Малетича), Митрополита Київського і всіє України, Предстоятеля Української Автокефальної Православної Церкви, тимчасово керуючого Тернопільською єпархією УАПЦ про результати засідання контрольно-ревізійної комісії Тернопільської єпархії УАПЦ від 1 серпня 2017 року.

2. У відповідності до Статуту УАПЦ та Статуту консисторії Тернопільської єпархії УАПЦ матеріали з порядку денного засідання контрольно-ревізійної комісії Тернопільської єпархії УАПЦ передати на розгляд Блаженнішому Макарію (Малетичу), Митрополиту Київському і всієї України, Предстоятелю Української Автокефальної Православної Церкви, тимчасово керуючому Тернопільською єпархією УАПЦ.

3. Інформацію та протокол про результати засідання контрольно-ревізійної комісії Тернопільської єпархії УАПЦ від 1 серпня 2017 року надіслати Предстоятелю УАПЦ, тимчасово керуючому Тернопільською єпархією УАПЦ Блаженнішому Митрополиту Макарію (Малетичу) та висвітлити в засобах масової інформації.

Голосували: «За» – 3; «Проти» – 0; «Утримались» – 0.

Голова: митр. прот. Петро Скрип
Секретар: митр. прот. Володимир Ільчишин
Член комісії: митр.прот. Анатолій Задоровський

Прес-служба Тернопільської єпархії УАПЦ