Остаточні рішення контрольно-ревізійної комісії Тернопільської єпархії УАПЦ

На виконання доручення Блаженнішого Макарія (Малетича), Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Автокефальної Православної Церкви, тимчасово керуючого Тернопільською єпархією за № 230 від 14 липня 2017 року, контрольно-ревізійна комісія Тернопільської єпархії УАПЦ у період з 14 липня по 1 серпня 2017 року вивчила питання щодо відчуження в 2016 році комплексу будівель руїн палацу ХУІІ – ХІХ ст. ст., споруд та нежитлових будівель, а також залишків початку будівництва гідроелектростанції в с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області, що раніше належали консисторії (єпархіальному управлінню) єпархії.

За результатами роботи контрольно-ревізійної комісії Тернопільської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви у складі митрофорного протоієрея Петра Скрипа (голова комісії), митрофорного протоієрея Володимира Ільчишина (секретар комісії) та митрофорного протоієрея Анатолія Задоровського (член комісії), 1 серпня 2017 року було проведено підсумкове засідання комісії та ухвалено відповідне протокольне рішення.

У відповідності до рішення контрольно-ревізійної комісії Тернопільської єпархії Української Автокефальної Церкви друкуємо протокол засідання комісії від 1 серпня 2017 року до відома духовенства, кліру, вірних Тернопільської єпархії УАПЦ та засобів масової інформації:

П Р О Т О К О Л

засідання контрольно-ревізійної комісії
Тернопільської єпархії УАПЦ
01 серпня 2017 р. Б. м. Тернопіль

Присутні: митр. прот. Петро Скрип – голова; митр. прот. Володимир Ільчишин – секретар; митр. прот. Анатолій Задоровський – член комісії.
Запрошений: прот. Петро Заяць, канцлер консисторії Тернопільської єпархії УАПЦ.

Порядок денний.

Про розгляд доручення Блаженнішого Макарія (Малетича), Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Автокефальної Православної Церкви, тимчасово керуючого Тернопільською єпархією УАПЦ за № 230 від 14 липня 2017 року щодо відчуження в 2016 році нерухомого майна, що раніше належало на праві власності консисторії (єпархіальному управлінню) Тернопільської єпархії.

В ході вивчення матеріалів та обговорення порядку денного встановили:

1. В канцелярії консисторії та в контрольно-ревізійній комісії Тернопільської єпархії УАПЦ не має жодних офіційних оригіналів документів щодо відчуження комплексу будівель руїн палацу ХУІІ – ХІХ ст. ст., споруд та нежитлових будівель, а також залишки початку будівництва гідроелектростанції в с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області, що раніше належали консисторії (єпархіальному управлінню) Тернопільської єпархії УАПЦ (зокрема, відсутні протоколи про входження консисторії до складу інших юридичних осіб, протоколи про вихід із складу інших юридичних осіб, акти приймання-передачі майна до статутного фонду ТОВ «Джуринфортеця» та ТОВ «Джуриненерго», будь-які приходні документи (в касу чи на розрахунковий рахунок консисторії) на отримання коштів від ТОВ «Джуринфортеця»).

2. Питання про відчуження вищезазначеного майна в 2016 році на розгляд єпархіальної ради, контрольно-ревізійної комісії та єпархіального собору (зборів) Тернопільської єпархії УАПЦ не виносилось. Станом на дату відчуження вище зазначеного нерухомого майна в Тернопільській єпархії УАПЦ єпархіальна рада створена не була.

3. У період 2016 – 2017 рр. кошти за відчуження нежитлової будівлі (руїни палацу ХУІІ – ХІХ ст. ст., комплексу будівель і споруд, будинку № 7, розташованих в с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області на розрахунковий рахунок чи в касу консисторії Тернопільської єпархії УАПЦ від ТОВ «ДЖУРИНФОРТЕЦЯ» не надходили.

4. 21 жовтня 2016 року, згідно п. 3 протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ДЖУРИНЕНЕРГО» за виплату частки в статутному фонді, на розрахунковий рахунок консисторії Тернопільської єпархії УАПЦ поступило 90 964, 00 грн. (дев’яносто тисяч дев’ятсот шістдесят чотири грн. 00 коп.), які були сплачені за відчуження комплексу будівель і споруд, будинку № 9 (залишків початку будівництва гідроелектростанції), розташованих в с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області.

Дані кошти були використані наступним чином:

– 69 555,88 грн. використано за розпорядженням архієпископа Мстислава (Гука);

– 20 003, 00 грн. використано на оплату друку загальноцерковного Календаря УАПЦ 2017 року;

– 1 405, 12 грн. – залишились на розрахунковому рахунку консисторії єпархії.

5. Інші кошти на розрахунковий рахунок чи в касу консисторії Тернопільської єпархії УАПЦ за відчуження вищезазначеного нерухомого майна в 2016 році не надходили.

6. У період призначення Архієрейським Собором УАПЦ, з 18 жовтня до 6 грудня 2016 року, тимчасово керуючим Тернопільською єпархією УАПЦ митрополита Галицького Андрія (Абрамчука), питання щодо відчуження вищезазначеного майна на рівні єпархіальної ради, контрольно-ревізійної комісії чи єпархіального собору (зборів) не піднімалось і не розглядалось.

7. Після обрання і призначення, згідно рішення Архієрейського Собору УАПЦ, 6 грудня 2016 року керуючим Тернопільською єпархією УАПЦ єпископа Мукачівського і Карпатського Віктора (Бедя), за його дорученням, впродовж лютого – квітня 2017 року по консисторії єпархії та деканатах єпархії було розпочато роботу щодо повної інвентаризації храмів, каплиць, будівель, споруд, активів, земельних ділянок та подальшого оформлення права власності на відповідне нерухоме майно і земельні ділянки по єпархії. Однак, після зняття 4 травня 2017 року рішенням Архієрейського Собору УАПЦ єпископа Віктора з керуючого Тернопільською єпархією УАПЦ, на сьогодні дана робота призупинена і не завершена. Зокрема, не внесені до Державного реєстру нерухомого майна цілий ряд об’єктів нерухомого майна, які належать релігійним організаціям та релігійним громадам Тернопільській єпархії.

8. Згідно Статуту консисторії Тернопільської єпархії УАПЦ та Статуту УАПЦ архієреї (єпископи) є підзвітними Архієрейському Собору і Предстоятелю УАПЦ, відповідно контрольно-ревізійна комісія Тернопільської єпархії УАПЦ не наділена правом контрольних чи слідчих функцій щодо архієпископа Мстислава (Гука), який з 18 жовтня 2016 року, згідно рішення Архієрейського Собору УАПЦ, не є керуючим Тернопільською єпархією УАПЦ.

9. Після звільнення 4 травня 2017 року, згідно рішення Архієрейського Собору УАПЦ, з посади керуючого Тернопільською єпархією єпископа Віктора (Бедь), по Тернопільській єпархії юридично відсутній керівник, який наділений правом згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, підприємців та громадських формувань підписувати офіційні документи та представляти єпархію в органах державної влади, місцевого самоврядування, суду, правоохоронних органах, у відносинах з установами, організаціями, підприємствами, підприємцями та фізичними особами.

10. Представники ТОВ «Джуринфортеця» та ТОВ «Джуриненерго», які з 2016 року є повноправними власниками вищезазначеного відчуженого майна стверджують, що з їх боку було дотримано всі умови згідно підписаних документів, зокрема повністю проведені фінансові розрахунки, шляхом виплати готівкових коштів в розмірі 382 578, 00 грн. через керуючого Тернопільською єпархією УАПЦ архієпископа Мстислава (Гука) та грошового переводу в розмірі 90 964, 00 грн. на розрахунковий рахунок консисторії єпархії.

11. У період перебування на посадах керуючих Тернопільською єпархією УАПЦ митрополита Андрія (Абрамчука) (18.10.2016 – 06.12.2016) та єпископа Віктора (Бедь) (06.12.2016 – 04.05.2017), жодні операції з відчудження будь-якого нерухомого майна чи земельних ділянок по консисторії єпархії не проводились.

За результатами розгляду порядку денного в и р і ш и л и :

1. На виконання вищезазначеного доручення Предстоятеля УАПЦ за № 230 від 14 липня 2017 року письмово проінформувати Блаженнішого Макарія (Малетича), Митрополита Київського і всіє України, Предстоятеля Української Автокефальної Православної Церкви, тимчасово керуючого Тернопільською єпархією УАПЦ про результати засідання контрольно-ревізійної комісії Тернопільської єпархії УАПЦ від 1 серпня 2017 року.

2. У відповідності до Статуту УАПЦ та Статуту консисторії Тернопільської єпархії УАПЦ матеріали з порядку денного засідання контрольно-ревізійної комісії Тернопільської єпархії УАПЦ передати на розгляд Блаженнішому Макарію (Малетичу), Митрополиту Київському і всієї України, Предстоятелю Української Автокефальної Православної Церкви, тимчасово керуючому Тернопільською єпархією УАПЦ.

3. Інформацію та протокол про результати засідання контрольно-ревізійної комісії Тернопільської єпархії УАПЦ від 1 серпня 2017 року надіслати Предстоятелю УАПЦ, тимчасово керуючому Тернопільською єпархією УАПЦ Блаженнішому Митрополиту Макарію (Малетичу) та висвітлити в засобах масової інформації.

Голосували: «За» – 3; «Проти» – 0; «Утримались» – 0.

Голова: митр. прот. Петро Скрип
Секретар: митр. прот. Володимир Ільчишин
Член комісії: митр.прот. Анатолій Задоровський

Прес-служба Тернопільської єпархії УАПЦ

30 thoughts on “Остаточні рішення контрольно-ревізійної комісії Тернопільської єпархії УАПЦ

 1. Олександр says:

  А як так сталося взагалі що комплекс будівель руїн палацу ХУІІ – ХІХ ст. ст., споруди та нежитлові будівлі і залишки початку будівництва гідроелектростанції належали церковникам чи консисторії – хіба це церковні споруди і що до них має Церква?

 2. вірянин says:

  Що Ви там на розгляд Предстоятеля передаєте? Те, що не знайшли? Чи те, що не знали? Може ще його в дупу з розгону колективно поцілуєте? 3 “ЗА”!!!

 3. ігор says:

  а що ж так Куцого на слідчі дії не возили? той теж нічого не знав? друкар сатанинський!!! вогнем горітимеш разом зі своїми соратниками! куций коли в пеклі будеш, то не питай за що!

 4. Б.П.П. says:

  Бедь вже так розтарався, написав все під себе. Всі такі поганці, а Віктор у нас агнець Божий! Робив все, що міг бач часу не вистачило дійти до ПРАВДИ з останніх сил вибився чоловік так хотів порядок навести і 4 травня зняли! От біда! Ще й хто головний фігурант оборудки… Макарій!

 5. ЛИС says:

  А, Андрій, наш миротворець – зовсім нічогісенького не знав і не мішайте Святого Галичанина до того Тернополя!!! 1. ВІН БУВ В.О. – відповідальності 0!!!!! Патріарший Суд ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 2.ВІН – підписав тільки три документи за час поки ніби керував ТЄ це хіротонію о.Петра Зайця і дві грамоти!!!! 3. ВІН у всьому і завжди дослухається деканів то ВОНИ-наполягали щоб канцлером став о.Петро Заяць, щоб Зайця піднести до сану священника, Зайцю вручити ключі і церковну касу! Саме ДЕКАНИ, а не Митрополит Андрій – поставив ультиматум перед Будзинським або Різдва або пам’ять про Мефодія!!!!!! АНДРІЙ вперто не знав, що Мстислав не в монастирі навіть коли йому про це говорили!!!!! АНДРІЙ саме цей адміністратор посівши посаду керуючого ТЄ не вилучив печатку єпархії у Мстислава!!!! АНДРІЙ в жодному разі НЕ ПРОДАВАВ МОНАСТИР бо то був не щовсім монастир, а так просто руїни 17-19 століття, АНДРІЙ грошей ніяких не брав ані від Семирозума ані від Мстислава Гука -ніні ані копійки про, що може присягнути на Євангелії, Митрополит Андрій будучи в.о. ТЄ навіть не догадувався, що Мстислав продає петропавлівський монастир 30 жовтня 2016 р.Божого прямо в Заліщиках !!!! Люди Ви навіть не вірте тому хто скаже, що саме не АНДРІЙ просив ДЕКАНІВ які у всьому винні вже на Різдво випустити Мстислава на службу!!!!!!! Зовсім не АНДРІЙ голосував за поновлення Мстислава і призначення його керуючим Хмельницької Єпархії!!!! СВЯТИЙ ВЛАДИКО АНДРІЄ МОЛИМО БОГА ЗА ВАС!!! НЕХАЙ ВАМ ГОСПОДЬ СТОРИЦЕЮ ВІДПЛАТИТЬ!!!!!

 6. о. Володимир says:

  Я говорив з Наталею Михайлівною щодо того як то сталось і що буде далі. Вона сказала що це ще не найстрашніше що відбулось в нашій Церкві, ащо тоді вже страшніше?

 7. галина says:

  Людоньки, вони певно були добре там випивають! На 20 000 гривень календарів церковних прикупили, а решту знову Мстислав пристроїв!!!!! ПРОДАТИ ГЕС щоб календарі купити!!!! Дурні вже чисто!?????😨😵😨 яка ГЕС коштує 3000 ЄВРО? ДЕ ТАКЕ Є???? 😆😂😁😆😂😁😆😅😀😊

  • Ганьба says:

   350 квадратів – 90 000 гривень! А Предстоятель благословив ще й певно освятив все новим власникам! Ганьба!

 8. Роман says:

  Ви помітили , як вони філігранно тягнуть час ! Нє звертатись в правоохоронні органи , ВЕРТАТИ МАЙНО ЦЕРКВИ ! Що роблять ? Сліди петляють ! Нуну доходитесь крученими .чує моє серце доходитесь від стінки до стінки ходитимете !

 9. Підгайці says:

  Таке враження, що передвиборча компанія БЕДИКА стартувала, не так розслідували і знайшли монастир, як БЕДЯ ПОХВАЛИЛИ!!!!

 10. Михайло says:

  Мені подобається, як вони гарно написали за 90 000 і загубили разом з руїнами 382 000 гривень😂😂😂😂 а де, а шо, та ви шо!

 11. Борис Г. says:

  Та якби не Наталя вони б досі не знали ні про ТзОВ ні про монастир не монастир, ні про гідроелектростанцію яка реально коштує сотні тисяч євро мінімум, а костьол просто не встигли загнати бо для того треба щоб хтось піддписав папери ну а хто підпише шукали цапа відбувайла, а Наталя їм кроку не дає ступити от і трохи не встигли!

  • Семен says:

   Тто ще чекайте почнуться суди, кримінал розбирати ще повилазе а повилазе. Ті вже такого накрутили, що тепер не вигребуть.

 12. БОГДАН says:

  Чому Ви дивуєтесь, якщо в АФЕРІ брали участь Перша особа Церкви і Архієпископ цієї ж Церкви!???? До кого Ви апелюєте?? До цих АТЕЇСТІВ В РЯСАХ? До цих АНТИХРИСТІВ?

 13. Любар says:

  З 18.10 по 06.12 жодних відчужень майна не проводилось!!!!!😆😂😂😂😆 ви нормальні??? А 30.10, що то було???????? Повнолуння????? У Вас взагалі мозги є? Якби вашу хату продали такий би хай на всю Україну підняли, а тут нєєєєє ніц не пропало зовсім ні копіййки!

 14. СКАРБНИКИ says:

  ВСЬО ДО КОПІЙОЧКИ ОПИСАЛИ, А ДОБАВИТИ ДОКУМЕНТ ЧИ ЯКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ПАПІР ЗАБУЛИ!!!!!!!!!!!! ЩО Ж ВИ ТАК РЕВІЗОРИ, ВЖЕ ЩОСЬ ДОМАЛЮЙТЕ КІЛЬКО ТИХ ГРОШЕЙ! СПАСИ ГОСПОДИ!

  Дані кошти були використані наступним чином:

  – 69 555,88 грн. використано за розпорядженням архієпископа Мстислава (Гука);

  – 20 003, 00 грн. використано на оплату друку загальноцерковного Календаря УАПЦ 2017 року;

  – 1 405, 12 грн. – залишились на розрахунковому рахунку консисторії єпархії.

  • л.б. says:

   Ай тако сі шось залишило на рахунку! Хвала Господу буде хоч на цвяхи ДАХ перекрити! Дай Боже Вам здоров’я отці!

 15. неньо says:

  То все не випадково почалося. Видно МЕФОДІЮ на тому світі увірвався терпець на ті всі безчинства дивитися. От побачите, як все почне мінятись! І то в скорому часі! То тільки почався клубок розмотуватись…..

 16. ЯБедь says:

  9. Після звільнення 4 травня 2017 року, згідно рішення Архієрейського Собору УАПЦ, з посади керуючого Тернопільською єпархією єпископа Віктора (Бедь), по Тернопільській єпархії юридично відсутній керівник, який наділений правом згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, підприємців та громадських формувань підписувати офіційні документи та представляти єпархію в органах державної влади, місцевого самоврядування, суду, правоохоронних органах, у відносинах з установами, організаціями, підприємствами, підприємцями та фізичними особами.
  ЯК МИ ТІЛЬКИ ЖИЛИ БЕЗ ТЕБЕ БЕДЬ???? ВІКТОРЕ ВАСИЛЬОВИЧУ ПРИЙМИ НАС!!!! ПРОПАЛИ З 4 ТРАВНЯ МИ ПІШЛИ ПОПІД ПЛОТОМ!!!! ПОВЕРНИСЬ СОНЦЕ НАШЕ!!!! ЯК ГАРНО НАПИСАВ-РОЗУМ, СОВІСТЬ І ВЗІРЕЦЬ УАПЦ, УПЦ МП, УПЦ КП І ВСІЯ ЧЕХІЇ!!!!!

 17. Захід.нет says:

  ага подібно не на документ, а на шпору для пвтріаршого суду і архієрейського собору! мстислава – вигнати!!!!! Макарій наївний – не чіпати!!!! Андрія не мішати до того бо то не то! Віктора вертати бо він всьо. ржачні ідіоти

 18. Податкова says:

  Отці ну хто ж так пише?? Де документи??????? Де підписи?????? Де роздруківка по рахунку церковному???????? Де прихід розхід???? Хто ж так робить? То вам не село! Люди, ааауууу! Фінансова документація між юрособами задніми числами не проводиться. Ви думали це хто буде читати? Неуки? Чи ви всіх маєте за дурних! Та вас на перших допитах, як дітей розкладуть.

 19. .... says:

  Жодних офіційних оригіналів документів – НЕМА!!!!!!!!😇😇😇 А у Шевчук питали де то лежать ті оригінали? Вона вам покаже! Ну геть людей мають ща тупий скот……………………

 20. Степан says:

  А, що то Ви тілько пишете про те що ми вже і так знаємо!!!!! Наталка нам вже все показала, як то ви там молитесь! Ви давайте за інші свої злочини пишіть, а не чекайте поки Шевчук далі буде виносити на весь нарід правду про вас нелюдів.

 21. Андрій says:

  Владика Андрій все валить на деканів! Каже, що у вас в єпархії нічого не має і ніхто, нічого не робить! І монахів не було жодного, і ревізію ніхто не робив з дня смерті Мефодія. Навіть табличку консисторія повісити без Андрія не було кому…. так шанує нашу єпархію Андрій з Макарієм! Це ж як треба було ненавиліти Мефодія щоб зараз так Тернопіль нищити всімя методами!

 22. Андрій Доля says:

  Нічого не буде. УАПЦ гниє і буде гнити ще до смерті Макарія та Андрія. Навіть коли всі притомні перейдуть до КП.

 23. Терен says:

  “…нерухомого майна, що раніше належало на праві власності консисторії (єпархіальному управлінню) Тернопільської єпархії…”

  Як Вам таке, га????? Належало!!!! Люди з нуля будують в полі голому Храми, а ці торгують церковним ще й навіть не стверджують, що це Церкви майно, а НАЛЕЖАЛО!!!!!!!!! Замість того щоб вертати щось робити вони з новими власниками задушевні розмови проводять і бухають…молодці ! вбити мало !

 24. Шукаючий правди says:

  Митрополити Андрій і Макарій до УАПЦ блаженнійшого митрополита Мефодія не відносилися. Вони його не поминали на богослужіннях в своїх єпархіях, не приїзжали на архієрейські зібрання, всіляко зневажали. Фактично вони перебували в спільності з УАПЦ(о) Ігора Ісіченка, якого в Львові приймали і використовували для того, щоб гадити блаженної памяті митрополиту Мефодію. Зараз згадана спільнота перебуває в УГКЦ. А зараз захопивши правдиву УАПЦ, коли їх тикають носом в те що вони зробили корупцію, будуть когось виводити за штат.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *